Solvorn Fotogalleri

Solvorn Fotogalleri ligg idyllisk til ved Lustrafjorden i Solvorn. I galleriet heng det bileter frå lokale fotografar. Bygningen er verna, og har tidlegare vore sjøbod og fjøs. 

Alle bileta i galleriet er for salg. Det er og mogleg å kjøpe postkort, sjømat og anna lokalmat i galleributikken. For meir info, besøk facebooksida til galleriet!

                

  • Facebook Social Icon