Sjøkreps

Sjøkrepsen trivst godt i fjordarmane innerst i Sognefjorden. Me fiskar den med teiner og lagrar den
levande. Sjøkreps er normalt tilgjengeleg heile året.