Eldhusrøykt aure

Aure røykt på gamlemåten. Tørrsalta i om lag eit døgn. Tørka i 12 timar og røykt på ei blanding av
lauvtre og eine. Tørka og speka i re til fire dagar etter røyking. 

Røykt aure.jpg