Eldhusrøykt laks

Laks røykt på gamlemåten. Tørrsalta i omlag eit døgn. Tørka i 12 timar og røykt på ei blanding av
lauvtre og eine. Tørka og speka i tre til fire dagar etter røyking.

Røykt laks.jpg