Lutafisk

Sjølvtilverka lutefisk av sjølvfiska torsk. Til sals i november og desember.