Kvitfisk

Frosne filetar av sjølvfiska kvitfisk. Vakumpakka beinfrie filetar av ulike artar kvitfisk - torsk, hyse lyr
med meir. Dette er til sals i Galleributikken i sommarhalvåret.