Krabbe

Krabben har blitt vanlig i indre delar av Sognefjorden dei siste åra. På hausten fiskar me stor krabbe med god kvalitet i teiner.